Kiểm tra hoàn cược

THỜI GIAN HOÀN CƯỢC :

7ball sẽ hoàn cược cho Hội viên đạt đủ điều kiện vào thời gian đầu ngày hôm sau, sau khi tổng hợp doanh số cược hợp lệ phát sinh trong ngày.

Ví dụ: Hội viên có doanh số cược phát sinh trong ngày 20.07 sẽ được hoàn cược vào khoảng thời gian đầu ngày 21.07

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HOÀN CƯỢC :

Cách 1: Đăng nhập tài khoản và vào Hộp thư xem thông tin hoàn cược

Thời gian nhận thư thông báo: 01:08 ngày 21/07/2021 tức là nhận hoàn cược cho doanh số cược phát sinh trong ngày 20/07/2021

Cách 2: Đăng nhập tài khoản và vào Trung Tâm Của Tôi > Lịch Sử Giao Dịch. Tại giao diện Lịch Sử Giao Dịch, Bạn chọn ngày tháng và Loại giao dịch là TIỀN HOÀN TRẢ, sau đó bấm TÌM để xem kết quả

Loại giao dịch là Tiền hoàn trả. Thời gian giao dịch là 01:07:42 ngày 21/07 tức là nhận hoàn cược 1.13 điểm cho doanh số cược phát sinh trong ngày 20/07

 

5/5 - (2 votes)