Những điều cần lưu ý khi rút tiền

1. Họ và Tên trong tài khoản ngân hàng rút tiền đã liên kết phải trùng với Tên thật đã đăng ký tại 7ball

2. Thông tin trong tài khoản ngân hàng bạn đã liên kết phải chính xác

3. Nếu Bạn chưa tham gia chương trình khuyến mãi nào, tiền nạp trải qua 1 vòng cược là có thể rút tiền. Nếu Bạn có tham gia khuyến mãi, cần phải hoàn thành theo yêu cầu vòng cược của chương trình để có thể rút tiền

4. Có thể thực hiện rút tiền vào tất cả thời gian trong ngày

5. Số lần rút tiền tối đa trong ngày : 20 lần

6. Số lần rút tiền miễn phí : 03 lần đối với tài khoản Hội viên thường; 05 lần dành cho Hội viên VIP

7. Phí rút tiền : 

– Rút qua thẻ ngân hàng: Sau khi đủ số lần rút miễn phí, sẽ tính phí 3%

– Rút qua USDT: Sau khi đủ số lần rút miễn phí, sẽ tính phí 1%

8. Số tiền rút một lần : Tối thiểu 200 điểm (200,000 đồng) , tối đa 100,000 điểm (100 triệu đồng)

9. Hạn mức rút tiền của các cấp VIP:

CẤP VIP SỐ LẦN RÚT RÚT MIỄN PHÍ SỐ TIỀN RÚT TỐI THIỂU SỐ TIỀN RÚT TỐI ĐA/LỆNH SỐ TIỀN RÚT TỐI ĐA/NGÀY
VIP0 20 3 200 100.000 300.000
VIP1 20 5 200 100.000 300.000
VIP2 20 5 200 100.000 300.000
VIP3 20 5 200 100.000 500.000
VIP4 20 5 200 100.000 500.000
VIP5 20 5 200 100.000 1.000.000
VIP6 20 5 200 500.000 2.000.000
VIP7 20 5 200 500.000 2.000.000
VIP8 20 5 200 500.000 2.000.000
VIP9 20 5 200 500.000 2.000.000
VIP10 20 5 200 500.000 2.000.000
VIP11 20 5 200 500.000 2.000.000
VIP12 20 5 200 500.000 2.000.000
VIP13 20 5 200 500.000 2.000.000
VIP14 20 5 200 500.000 2.000.000
VIP15 20 5 200 500.000 2.000.000

 

5/5 - (1 vote)