Những điều cần lưu ý khi rút tiền

1. Họ và Tên trong tài khoản ngân hàng rút tiền đã liên kết phải trùng với Tên thật đã đăng ký tại 7ball

2. Thông tin trong tài khoản ngân hàng bạn đã liên kết phải chính xác

3. Nếu Bạn chưa tham gia chương trình khuyến mãi nào, tiền nạp trải qua 1 vòng cược là có thể rút tiền. Nếu Bạn có tham gia khuyến mãi, cần phải hoàn thành theo yêu cầu vòng cược của chương trình để có thể rút tiền

4. Có thể thực hiện rút tiền vào tất cả thời gian trong ngày

5. Số lần rút tiền tối đa trong ngày : 20 lần

6. Số lần rút tiền miễn phí : 03 lần đối với tài khoản Hội viên thường; 05 lần dành cho Hội viên VIP

7. Phí rút tiền : Sau khi hết số lần rút tiền miễn phí trong ngày, hệ thống sẽ bắt đầu tính phí 3% cho mỗi lượt rút

8. Số tiền rút một lần : Tối thiểu 200 điểm (200,000 đồng) , tối đa 100,000 điểm (100 triệu đồng)

9. Hạn mức rút tiền của các cấp VIP:

5/5 - (1 vote)