Cách thực hiện nhiệm vụ 4 -151k

Nhiệm vụ 4 : Vào ngày tiếp theo sau ngày hoàn thành Nhiệm vụ 2 trong chuỗi nhiệm vụ tân thủ 151K, Hội viên đăng nhập vào 7ball sẽ được tặng thêm tiền thưởng 50k

Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản của Hội viên từ 12:00 – 13:00.

 

4.4/5 - (16 votes)