Quy định rút tiền khuyến mãi 181k

Nhiệm vụ 1 thưởng 1k cần hoàn thành : 01 vòng cược

Ví dụ: 1 x 1 = 1 điểm. Hội viên cược đủ 1 điểm sẽ đủ điều kiện rút

 

Nhiệm vụ 2 thưởng 20k cần hoàn thành : 3 vòng cược (tiền nạp + tiền thưởng), không giới hạn số tiền rút

Ví dụ : Hội viên nạp 100k thưởng 20k cần hoàn thành doanh số cược là 3 x (100+20) = 360 sẽ đủ điều kiện rút
doanh thu cược trong ngày đủ 600k có thể nhận thưởng thêm 30k trong mục điểm danh tân thủ 1 vòng cược

 

Nhiệm vụ 3 thưởng 30k vào ngày hôm sau cần hoàn thành : 5 vòng cược

Ví dụ : Hội viên hoàn thành doanh số cược là 30 x 5= 150 có thể rút tiền

Nhiệm vụ 4 thưởng 50k trong vòng 14 ngày cần hoàn thành : 1 vòng cược của mục thưởng điểm danh vào hôm đó

 

 

3.2/5 - (127 votes)