Hướng dẫn nhận thưởng điểm danh tân thủ

Bước 1 : Tại mục Trung Tâm Của Tôi > Trung Tâm Giải Thưởng, Bạn nhấn chọn KIỂM TRA trong hạng mục Nhiệm Vụ Điểm Danh

Bước 2 : Bảng thông tin về sự kiện Điểm Danh Tân Thủ xuất hiện. Nếu đã hoàn thành điều kiện yêu cầu của Ngày điểm danh, Bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng “Điểm danh” màu đỏ để nhận thưởng

Bước 3 : Nếu chưa thực hiện đủ điều kiện Điểm danh trong ngày, Bạn có thể tra cứu điều kiện yêu cầu tại biểu tượng dấu chấm thang

4.7/5 - (15 votes)