Tôi cần chú ý điều gì khi giới thiệu thành viên?

  1. Thành viên nên đăng ký tài khoản sau khi bạn chính thức trở thành đại lý.  
  2. Tài khoản của thành viên được giới thiệu trong 7ball là một tài khoản bình thường, tức là tài khoản có thật và hợp lệ, tài khoản được kích hoạt và tài khoản này là tài khoản duy nhất của thành viên này trong 7ball.  
  3. Tài khoản cược của chính đại lý không được tính vào thành tích của đại lý
  4. Thành viên được giới thiệu phải là thành viên tự nhiên nghĩa là chưa thuộc line đại lý khác.
Đánh giá bài viết