Tôi đồng thời sở hữu tài khoản Thành viên và tài khooản Đại lý của web. Có thể chuyển tài khoản thành viên này vào line tài khoản đại lý của tôi được không?

Tài khoản đại lý có thể tao thác nạp tiền, đặt cược và chuyển tiền. Nếu chúng tôi phát hiện bạn đăng ký tài khoản khác và đưa vào line đại lý của bạn, Web sẽ có quyền hủy tư cách đại lý của bạn.

Đánh giá bài viết