VIP NẠP TUẦN , ĐIỂM DANH THƯỞNG 88%

Quy định chương trình:

1. Hoạt động này dành cho các cấp độ VIP khác nhau.
2. Người chơi khi nạp cần ấn chọn tham gia khuyến mại tương ứng , tiền thưởng sẽ tự động cập nhật.
3. Tiền thưởng điểm danh cần hoàn thành nhiệm vụ trong ngày sau đó điểm danh , tiền thưởng cần hoàn thành 1 vòng cược là có thể rút tiền.
4. Thời gian tính doanh thu  cược hợp lệ hàng ngày: 00:00:00 – 23:59:59 (GMT + 8) bao gồm tất cả phiếu cược hợp lệ của mọi trò chơi.
5. 1 khoản tiền nạp không thể tham gia cùng lúc nhiều khuyến mại.
6.  Hoạt động ưu đãi này dựa theo nội dung của “Quy định chung” .Nếu phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, 7ball có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan từ tài khoản thành viên và các tài khoản liên quan. Trong trường hợp nghiêm trọng, 7ball có quyền đóng băng tài khoản tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo hoặc giải thích
7.  Để tránh tranh chấp, khiếu nại quyền giải thích cuối cùng của hoạt động này thuộc về 7ball.

4.8/5 - (36 votes)