Giới thiệu cấp VIP tại 7ball casino

Để lên cấp VIP 1 của 7ball, Bạn cần đáp ứng các điều kiện sau :

  • Tổng tiền nạp trong tháng đạt : 100K
  • Doanh số cược trong tháng đạt : 400K

Thông tin cấp bậc VIP và phần thưởng lên cấp vui lòng tham khảo bảng chi tiết sau :

 

4/5 - (42 votes)