Thời gian nhận thưởng lên cấp

Tiền thưởng tương ứng với mỗi cấp VIP sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ đồng hồ kể từ thời điểm Bạn hoàn thành các điều kiện nâng cấp.

4.7/5 - (53 votes)