Thời gian nhận thưởng lên cấp

Tiền thưởng tương ứng với mỗi cấp VIP sẽ được cập nhật trong vòng 1 giờ đồng hồ kể từ thời điểm Bạn hoàn thành các điều kiện nâng cấp

4.6/5 - (45 votes)