Thời gian nhận thưởng lên cấp

Tiền thưởng tương ứng với mỗi cấp VIP sẽ được cập nhật trong vòng 1 giờ đồng hồ kể từ thời điểm Bạn hoàn thành các điều kiện nâng cấp

4.7/5 - (39 votes)