Hướng dẫn cách duy trì cấp VIP

Khi đã lên cấp VIP Bạn cần phải đáp ứng điều kiện duy trì cấp độ của mình. Mỗi cấp độ sẽ có điều kiện duy trì khác nhau :

Ví dụ : Bạn đang là VIP 1 của 7ball, để duy trì cấp độ VIP 1 thì trong thời gian 1 quý ( 3 tháng ) Bạn phải đạt được doanh số cược ít nhất là 1000K

5/5 - (6 votes)