Quy định điểm danh VIP 7%

Chỉ cần Bạn là Hội viên VIP của 7ball là có thể tham gia chương trình này. Sự kiện bao gồm 07 ngày điểm danh cho một chu kỳ và được lặp lại chu kỳ mới khi đã hoàn thành 07 ngày điểm danh

07 Ngày điểm danh không nhất thiết phải liên tục, có thể cách ngày

Hội viên VIP đã xác minh số điện thoại

Điều kiện rút tiền thưởng là : 01 vòng cược

Doanh thu cược hợp lệ hàng ngày tính từ 00:00:00 – 23:59:59 ( Giờ GMT+8 )

Hội viên nhận thưởng ngay trong ngày hoàn thành điểm danh ( theo giờ GMT+8 ). Nếu để qua ngày hôm sau phần thưởng sẽ bị hủy và Bạn phải thực hiện lại nhiệm vụ điểm danh

Trường hợp Bạn lên cấp khi đang dở dang các ngày điểm danh, Bạn sẽ được đổi sang thực hiện nhiệm vụ ngày 1 của cấp VIP mới

5/5 - (2 votes)