Hướng dẫn nhận thưởng điểm danh VIP 7%

Bước 1 : Tại mục Trung Tâm Của Tôi > Trung Tâm Giải Thưởng, Bạn nhấn chọn KIỂM TRA trong hạng mục Nhiệm Vụ Điểm Danh

Bước 2 : Bảng thông tin về sự kiện Điểm Danh VIP 7% xuất hiện. Nếu đã hoàn thành điều kiện yêu cầu của Ngày điểm danh, Bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng “Điểm danh” màu đỏ để nhận thưởng

Bước 3 : Nếu chưa thực hiện đủ điều kiện Điểm danh trong ngày, Bạn có thể tra cứu điều kiện yêu cầu tại biểu tượng dấu chấm thang

LƯU Ý : Hội viên hoàn thành điểm danh ngày nào phải nhận thưởng trong ngày hôm đó, thời gian quy đinh một ngày từ 00:00 – 23:59 GMT+08.

5/5 - (5 votes)