Khi tài khoản đối tác của tôi hiển thị lợi nhuận âm sẽ xử lý như thế nào?

 Nếu như các thành viên trong line của bạn thắng nhiều thua ít, khi đó tài khoản Đại Lý của bạn sẽ hiển thị số âm. Đồng nghĩa bạn sẽ không được nhận hoa hồng. Và nếu bạn chọn cách tính lũy kế, số âm này sẽ lũy kế sang tháng sau. Nếu cách tính là không lũy kế, số âm này sẽ không tính dồn vào tháng sau.

2.7/5 - (3 votes)