Trong tình huống nào sẽ hủy quan hệ hợp tác ?

  1. Đại lý của 7ball sau khi gia nhập hợp tác 1 tháng và trong vòng 1 tháng không đạt được tối thiểu 5 thành viên hợp lệ mỗi tháng. Chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua zalo hoặc các hình thức liên lạc khác, quan sát thêm 2 hoặc 3 tháng nếu như không đạt được tiêu chuẩn tối thiểu, khi đó chúng tôi sẽ hủy hợp tác với đại lý.
  2. Trong quá trình liên hệ đại lý giải quyết vấn đề, chúng tôi sử dụng toàn bộ các liên hệ do đại lý cung cấp mà vẫn không liên hệ được với đại lý, khi đó 7ball sẽ tự động hủy hợp tác.
  3. Vi phạm quy định của 7ball về quyền lợi và nghĩa vụ hợp tác.
3.5/5 - (4 votes)