Nếu như tôi có web riêng, có thể thông qua quảng cáo trên web để phát triển thành viên?

Có thể, sau khi bạn đã trở thành đại lý của 7ball. Bạn có thể đăng quảng cáo trên web để phát triển thành viên nhưng phải tuân thủ quy định hợp tác với 7ball.

5/5 - (1 vote)