Nếu như tôi gặp phải vấn đề không thuộc phạm vi nêu trên thì sao ?

 Khi bạn đã gia nhập 7ball và trở thành đại lý hợp lệ. Chúng tôi sẽ có chuyên viên hỗ trợ xuyên suốt cho bạn, bạn chỉ việc liên hệ với chuyên viên của chúng tôi là được.

5/5 - (1 vote)