Kiểm tra dữ liệu đại lý như thế nào ?

Bạn vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục TỔNG QUAN sẽ hiển thị số liệu hiện có.

Chú thích hình ảnh dữ liệu

Như hình sau: Tại đây có thể kiểm tra Nạp/Rút cho từng thời điểm

Xem hình: Tại đây có thể kiểm tra số lượng đặt cược và số lượng trúng thưởng

Xem hình: Tại đây có thể kiểm tra theo từng thời điểm có bao nhiêu thành viên đăng nhập, nạp tiền và đặt cược.

Xem hình: Tại đây (khung đỏ) bạn có thể kiểm tra số liệu lợi nhuận theo từng loại Game

Xem hình: Kiểm tra số liệu chung trong ngày

Đánh giá bài viết