Kiểm tra thông tin và số liệu line của bạn ?

Vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục QUẢN LÝ ĐỘI có thể kiểm tra đại lý và thành viên hiện đang trực thuộc line của bạn

Có thể lựa chọn & tìm kiếm theo yêu cầu: Báo cáo của cấp dưới/tên hội viên/Chi tiết

Đánh giá bài viết