Kiểm tra trạng thái lời lỗ của đại lý ?

Vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục ĐỘI CƯỢC có thể kiểm tra tình trạng đại lý line dưới. Có thể kiểm tra theo các điều kiện Game/Thời gian/Loại hình

Đánh giá bài viết