Kiểm tra trạng thái lời lỗ của Thành viên ?

Vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục LỢI NHUẬN CẤP DƯỚI có thể kiểm tra tình trạng thành viên line dưới. Có thể kiểm tra theo các điều kiện Game/Thời gian/Loại hình

Đánh giá bài viết